იმერული ყველი
აღწერა
სერთიფიცირებული
ნატურალური ყველი
ცხიმიანობა: 45%